Paskal

Nikada ljudi ne čine zla dela sa većom spokojnošću i uverenošću da imaju pravo, nego onda kada to čine u ime vere.