Bendžamin Franklin

Tragedija života sastoji se u tome što suviše brzo postajemo stari, a prekasno mudri.