Bernard Šo (3)

Ne možete da naučite da klizate a da ne budete smešni. Životni led je klizav.