Bertrand Rasel (4)

Naučnici se trude da nemoguće učine mogućim. Političari, međutim, često nastoje da moguće učine nemogućim.