Erih Marija Remark (2)

Karakter nekog čoveka upoznaćeš tek kada ti postane pretpostavljeni.