Gete (7)

Srećan i velik je zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi nešto bio.