Herbert Spenser (2)

Što je kavez divljoj životinji, to je zakon sebičnom čoveku.