Makijaveli

U državi u kojoj veći deo građana dangubi ne mogu se rađati značajna dela.