Oldos Haksli

Medicina je toliko napredovala da praktično više nijedan čovek nije potpuno zdrav.