Pikaso

Ko hoće nešto da učini, nađe način, ko neće ništa da učini, nađe opravdanje.