Šri Činmoj (2)

Sve dok saosećanje živi, Bog ne mora da brine za Svoju Tvorevinu.