Tolstoj (1)

Vreme je da prestanemo čekati iznenadne darove života, sami treba da stvaramo život.