Volter

Dok čovek traga za mudrošću, dotle je i mudrac. Čim uobrazi da je posrkao svu mudrost, postaje budala.