Aristotel (3)

Među uređenjima koja nisu dobra, najpodnošljivija je demokratija.