Demokrit (2)

Treba više brinuti o duši nego o telu; savršenost duše popravlja slabost tela.