Demokrit (3)

Telesna lepota ima nečeg životinjskog ako je bez duha.