Eshil

Nije mudar onaj koji mnogo zna, već onaj čija su znanja korisna.