Konfučije (1)

Nagovoriti druge da čine dobro, veće je dobro nego ga sam činiti.