Kural (tamilska izreka)

Nije dobro zaboraviti dobro, dobro je smesta zaboraviti što nije dobro.