Lao Ce (2)

Sa onim ko je dobar, ja sam dobar, sa onim ko nije dobar, ja sam ipak dobar.