Lao Ce (3)

Mari šta drugi misle, pa ćeš zauvek ostati njihov zatočenik.