Sv. Avgustin

Ako nestane pravde, šta su drugo onda kraljevstva nego velika razbojstva?