Reka svetlosti

S onu stranu govora i uma,
U reku večno blistave svetlosti
Moje srca zaranja.
Danas se hiljade vrata,
Milenijumima zatvorenih,
Širom otvaraju.

Šri Činmoj (1931-2007)