Aforizmi

Stories.razno.frontpage.jesenji Park Mnsp 317

Svi ljudi ne mogu biti bogati i značajni,
ali svi mogu biti dobri.

Konfucije

Downloaded.ptice 1 Smallnsp 317

Sve što živi je sveto.
Život se raduje životu
.

Viljem Blejk

Stories.razno.frontpage.intro1 Smallnsp 317

Mi ne vidimo stvari onakve kakve jesu.

Mi ih vidimo onakve kakvi mi jesmo

Talmud

Stories.razno.frontpage.vece Drvo 2nsp 317

Svetlo koje čovek upali za sebe
svetli kasnije i drugima.

Artur Šopenhauer

Downloaded.makovi 1 Malinsp 317

Život je umetnost da se u svemu nađu lepota i radost.

Gete

Stari mudraci

Nije važno koliko knjiga ima, već koliko dobrih.

Seneka (7)

Karakter je čoveku sudbina.

Heraklit

Ne zaboravljaj svoje neuspehe u času uspeha.

Kineska izreka

Jednu polovinu života čovek provede gubeći zdravlje, a drugu polovinu pokušavajući da ga vrati.

Leonardo da Vinči (4)

Pre uspeha, bogovi odrediše da se čovek oznoji.

Hesiod

Savremena mudrost

Ljudi su samo onda smešni kada se prave ili žele da budu ono što nisu.
 

Đakomo Leopardi (2)

Kada bi ljudi govorili samo ono što znaju i u šta se razumeju, oni gotovo ne bi ni govorili.

Molijer

Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje.

Erih From

Sve dok saosećanje živi, Bog ne mora da brine za Svoju Tvorevinu.

Šri Činmoj (2)

Ne dosađujte svojoj deci, ne pričajte im kako ste se mučili dok ste sve to stekli. Izazvaćete sasvim suprotan efekat. Prvo, po vama se vidi da ste se mučili, i drugo, po tome šta ste stekli, ne vidi se zašto ste se mučili.

Duško Radović

Priče, parabole, anegdote

Downloaded.101nsp 433

U davna vremena kraj jedne od mnogobrojnih pagoda u Paganu stajahu ogromna klešta. Tu su carske sudije obično dovodile parničare i svaka od zavađenih strana morala je da da izjavu držeći gurnuvši ruku u otvorena klešta. Kad god bi neko slagao, klešta bi mu odmah jako stegla ruke. Zbog toga nesta u zemlji varalica i lopova a sudije su, nemajući nikakva posla, živeli u potpunom miru.

Čarobna klešta iz Pagana

Stories.price.prica 1nsp 433

Pripoveda se kako je nekakav car, došavši s vojskom na kraj svijeta, pošao u tamni vilajet, gdje se nikad ništa ne vidi. Ne znajući kako će se natrag vratiti, ostave ondje ždrebad od kobile da bi ih kobile iz one pomrčine izvele.

Tamni vilajet

Downloaded.69nsp 433

Telo i duša su hteli da se izmere - ko je teži. Seli su na dva blistava tasa neke vage velikih mogućnosti. Jedanput je telo išlo naviše, drugi put duša.

Telo i duša

Downloaded.serija6 13nsp 433

Jednom davno živeo je u podnožju planine siromašni seljak sa svojom starom majkom, udovicom. Imali su komad zemlje koji ih je hranio i živeli su skromno, mirno i srećno. Njihovom provincijom Šining vladao je tiranin koji je, iako je bio ratnik, kukavički zazirao od svega što je bilo povezano sa opadanjem zdravlja i snage. To ga je navelo da izda surov ukaz.

Stara majka

Downloaded.76nsp 433

Jednog Sokratovog učenika i kasnijeg učitelja filozofije, Antistena iz Atine, neko htede da obraduje i reče mu:
- Ljudi te veoma hvale.

Pohvala

Na krilima poezije

Downloaded.51nsp 434

Vama - ko u mrtvom gradu svom živ osta -
velim: Smilujte se najzad sebi sami,
nek vas rat nikad više ne namami -
ko da dosadašnjih nije bilo dosta:
preklinjem vas, sebi smilujte se sami!

 

Mojim zemljacima

Stories.poezija.103nsp 434

Kako je surov bio i bez osećaja
ko je prvi izumeo strašni mač!
Otad su u rodu ljudskom ubistva i bitke.
Otada kraći put vodi u strašnu smrt.
Ništa on, nesrećnik, nije bio kriv.

Protiv rata

Downloaded.Serija 6 3nsp 434

Vratimo se Domu, vratimo se!
Uzaludno je ovo računanje šta tražimo i šta dobijamo.
Božansko Blaženstvo prožima sve danas.

 

Vratimo se kući

Stories.poezija.2nsp 434

Ti si posuo stazu stvaranja
zamkama bez broja,
opsjenjivi Bože.
Vještim si rukama upleo
niti varave vjere
u svagdanji naš život;
i veličini si udario pečat priviđenja.

Ti si posuo...

Downloaded.39nsp 434

Smiluj se i udeli gutljaj vode jutarnjim pticama,
pomisli uvek da one na to imaju više prava nego ljudi:

Smiluj se...