Bernard Šo (6)

Provesti život praveći greške ne samo da je časnije, već i korisnije nego provesti život ne radeći ništa.