Efraim Kišon

Čitajte istoriju: ona je, pre svega, priča o događajima koji se, prema zdravoj logici, nisu smeli dogoditi.