Oldos Haksli (2)

Samo je jedan kutak svemira koji možete sigurno popraviti, a to ste vi sami.