Tolstoj (4)

Čovek može biti miran i zadovoljan samo onda ako ne postavi sebi kao cilj nešto spoljašnje, nego ako mu je cilj izvršenje volje Onoga koji ga je poslao.