Uporna dobrota pobeđuje i najtvrđe srce.

 

***

 

Nije da se mi ne usuđujemo zato što su neke stvari teške, već su one teške zato što se mi ne usuđujemo.

 

***

 

Onaj ko učini dobro delo neka ćuti, onaj koji ga prima neka priča.

 

***

 

Nije siromah onaj ko ima malo, već onaj ko traži više.

 

 

 

 

 

Na hiljade sveća može se upaliti od jedne sveće, a život te sveće time se neće skratiti. Sreća se nikad ne smanjuje kada se podeli.
 

***

Tri stvari ne mogu dugo ostati skrivene: Sunce, Mesec i istina.

***

 Kad gajimo ljutnju, to je kao da držimo žeravicu koju nameravamo da bacimo na nekog drugog. Opečemo se mi sami.

***

 Nećete biti kažnjeni zbog svog besa. Kazniće vas sam vaš bes.

 

 

 

 

 

Znati da znaš ono što znaš i da ne znaš ono što ne znaš – eto najvećeg znanja!

***

Nametati svoju volju drugima je nasilje, a nametati samog sebe vrhunac je nasilja.

***

Snežna guska ne treba da se kupa da bi bila bela. Tako ni ti ne treba da radiš ništa drugo osim da budeš ono što jesi.

***

Priroda se služi s malo reči:
Zato uragan ne traje celo  jutro;
Pljusak ne pada ceo dan.
Otkuda oni dolaze?
Iz prirode.
Čak ni priroda ne govori dugo,
Koliko kraće onda treba da govore ljudska bića?

(Tao te king, XXII)

 ***

Ako hoćeš da dišeš duboko, moraš najpre isprazniti pluća.
Ako hoćeš da budeš jak, moraš najpre naučiti da budeš slab.
Ako hoćeš da zauzmeš visok položaj,moraš prvo prihvatiti nizak položaj.
Ako hoćeš da se obogatiš darovima, moraš najpre darovati sve što imaš.
To se zove Skrivena Prosvetljenost.

 

 Svi ljudi ne mogu biti bogati i značajni, ali svi mogu biti dobri.

***

Bolje je upaliti i jednu malu svetiljku nego proklinjati tamu.

***

Čovek koji načini grešku a ne ispravi je, čini drugu grešku.

***

Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ko je oprezan preko mere, izgleda strašljiv. Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered. Ko je iskren preko mere, deluje okrutno. 

***

Neko može da pobedi hiljade ratnika na bojnom polju, ali taj se ne može meriti sa pobednikom koji je pobedio samog sebe.
 


 

Potkategorije