Iako ne znam...

Iako ne znam
Kuda vodi sledeći korak
   Znam
Da će me nevidljiva Ruka
Blagosloveno voditi
   Ka mom odredištu.
 

Šri Činmoj (1931-2007)