Ja nisam niko! Ko ste vi?

Ja nisam niko! Ko ste vi?    
Da nisi - niko - i ti?    
Pa znači da nas ima par!    
Ne odaji! Razglasili bi - znaš!    

 

Kako je užasno - da se bude - neko!    
Kako je javno - kao kreketuša -      
da ponavljaš ime - celcati dan -    
baruštini što zadivljena sluša!

 

Emili Dikinson (1830-1886), prepev sa engleskog Lj. Miljačić