Odgovor


Čekaj i vidi.
Privremena praznina
Neotkrivanja
Odgovora života
Ne može potrajati,
Jer sam Odgovor
Cveta
   Laticu po laticu
      Za tebe.

Šri Činmoj (1931-2007)