U zle dane dođe pesnik...

U zle dane dođe pesnik
bolje dane da sagleda.
Sanjanog je sveta vesnik;
ovde stoji, drugde gleda.
Iznad glava smrtnicima,
svagda, sličan prorocima,
u ruci za svako vreme,
drži, kuđen ili hvaljen
kao baklje plam raspaljen
budućnosti sjajno breme.

Viktor Igo (1802-1885)