Vratimo se kući


Vratimo se Domu, vratimo se!
Uzaludno je ovo računanje šta tražimo i šta dobijamo.
Božansko Blaženstvo prožima sve danas.
Mesečina se prosula po nebu,
Vetar duva na sve strane
Slobodan od okova sputanosti.
Melodija Ljubavi prožela je
Čitav svet;
Tugama i patnjama došao je kraj.
Iz plavog okeana smrti
Život teče kao nektar.
U životu je smrt; u smrti je život.
Pa gde je onda strah, gde je tuga?
Ptice na nebu pevaju: „Smrti nema, smrti nema!“
Dan i noć s visina talasi besmrtnosti
Zapljuskuju ovu zemlju.

(savremena bengalska posvećenička pesma)