Smejem se...

Smejem se kad čujem da je riba u vodi žedna,
zar ne vidiš da je onaj Stvarni u domu tvom,
a ti od šume do šume, neumorno lutaš!
Istina je ovde! Idi gde hoćeš, u Benares,
ili u Mathuru, ako svoju dušu ne možeš
da nađeš, svet je za tebe nestvaran.

 

Kabir (1440-1518)