Ajnštajn

Ajnstajn

 Albert Ajnštajn (1879-1955) bio je teorijski fizičar, filozof i pisac koji se smatra jednim od najuticajnijih i najpoznatijih naučnika i intelektualaca svih vremena. Često se smatra ocem moderne fizike. Godine 1921. dobio je Nobelovu nagradu za fiziku, za svoj doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta.
U njegove doprinose fizici spadaju specijalna i opšta teorija relativnosti, zasnivanje relativističke kosmologije, potom Post-Njutnovska ekspanzija, kojom je objasnio anomaliju u precesiji Merkura, predviđanje skretanja svetlosti usled gravitacije, fotonska teorija i teorija o dvojnoj  korpuskularno-talasnoj prirodi svetlosti, kvantna teorija atomskog kretanja u čvrstim telima, koncept nulte energije i kvantna teorija monoatomskog gasa koja je predvidela Bose-Ajnštajnovu kondenzaciju.
Napisao je preko 300 naučnih i 150 drugih radova, a autor je brojnih osvrta o raznim filozofskim i političkim temama.