Emerson

Emerson 1

 Ralf Voldo Emerson (1803-1882) bio je američki esejist, filozof i pesnik. Posebno je poznat po tome što je predvodio pokret transcendentalista sredinom 19. veka. Njegova učenja bila su pod uticajem pokreta Nove misli. Bio je zagovornik individualizma i prethodnik ozbiljne kritike društva. Bio je jedan od najvećih govornika svog vremena, osvajao je publiku svojim nadahnutim predavanjima.
Svojim slobodoumnim idejama, Emerson se izdigao iznad uobičajenih religioznih i društvenih verovanja svojih savremenika. Filozofiju transcendentalizma formulisao je u svom eseju Priroda (1936). Kad su ga upitali da sumira svoje delo, odgovorio je da je njegovo osnovno učenje “beskrajnost skrivenog čoveka” .
 

MISLI