Lao Ce

Laoce

Lao Ce je bio poznati filozof drevne Kine i centralna ličnost taoizma. Nije poznato da li je zaista bio istorijska ličnost i u kom je periodu živeo, mada kineska tradicija govori da je živeo u 6. veku p. n. e. Samo ime Lao Ce bukvalno znači “stari Učitelj”, i u stvari predstavlja titulu. Istoričari nagađaju da je Lao Ce zapravo sinteza nekoliko istorijskih ličnosti, dok se u religijskoj formi taoizma visoko poštuje. Pripisuje mu se autorstvo Tao te kinga, jedne od centralnih knjiga kineske mudrosti.
Prema popularnim biografijama, radio je kao arhivar na kraljevskom dvoru dinastije Džoua (čiji je začetnik, vojvoda od Džoua, kome se pripisuje koautorstvo Ji đinga, ili Knjige promene). Priče kažu da Lao Ce nikad nije završio nikakvu formalnu školu, ali je svejedno privlačio veliki broj slušalaca i imao je odane učenike. 
 

MISLI