Seneka

Seneka

Lukije Anej Seneka (često poznat jednostavno kao Seneka, ili Seneka Mlađi, 4. g. p. n. e. – 65 g. n. e.) bio je rimski filozof stoičar, državnik, dramski pisac i humorista, jedno od najvećih imena srebrnog doba starorimske književnosti. Bio je tutor i savetnik cara Nerona, čija je vladavina u prvim godinama, zahvaljujući pre svega Seneki i pretorijanskom komandantu Sekstu Afraniju Buru bila relativno kompetentna. Kasnije je Seneka bio je prisiljen da počini samoubistvo pod optužbom da je učestvovao u zaveri za ubistvo Nerona, iako je verovatno bio nevin.
Neki autori smatraju Seneku prvim velikim zapadnim misliocem koji je zahvatio kompleksnu prirodu i ulogu zahvalnosti u ljudskim odnosima. Napisao je desetak filozofskih eseja, sto dvadeset devet pisama koja se bave moralnim pitanjima, devet tragedija, jednu satiru i jedan esej o meteorologiji. 
 

MISLI