Tesla

Tesla

Nikola Tesla (1856-1943) bio je briljantni mislilac, naučnik i pronalazač čiji su patenti izmenili lice sveta i stvorili osnovu za ogromni tehnološki napredak u 20. veku. Osim motora sa unutrašnjim sagorevanjem, gotovo da nema značajnije tehničke inovacije modernog sveta koja se ne zasniva na njegovim pronalascima.
U njegove suštinski važne pronalaske spada naizmenična struja, koja je omogućila tzv. Drugu industrijsku revoluciju. Osim široko poznatih patenata, električnog motora zasnovanog na obrtnom magnetnom polju, Teslinog transformatora (kalema), Tesla je među prvima upotrebio x- ili rendgenske zrake, a njegovi pronalasci su u velikoj meri doprineli razvoju radija i televizije, robotike, daljinskog upravljanja, radara, kompjuterske nauke, unapređenju balistike, nuklearne i teorijske fizike.
Osim jedinice za merenje jačine magnetnog polja, koja se zove Tesla, po njemu je nazvan i Teslin efekat bežičnog prenosa energije, koji je on u maloj razmeri još 1893. demonstrirao pomoću sijalica sa ugljenim vlaknom i nameravao da taj efekat upotrebi za interkontinentalni prenos energije za industrijske svrhe, ali je taj nedovršeni projekat ostao jedna od najvećih tajni modernog vremena, ostavivši nam u nasleđe samo slike neobičnog tornja u Vordenklifu. 
 

MISLI