Pohvala

Jednog Sokratovog učenika i kasnijeg učitelja filozofije, Antistena iz Atine, neko htede da obraduje i reče mu:
- Ljudi te veoma hvale.
- A šta sam to glupo uradio da me hvale? - odvrati filozof.