Gandi

Gandi

Mohandas Karamčand Gandi (1869-1948) bio je istaknuti politički i duhovni lider Indije tokom indijskog pokreta za nezavisnost. Bio je pionir tzv. Satjagrahe – otpora tiraniji pomoću masovne građanske neposlušnosti, što je filozofija zasnovana na vedskom principu ahimse ili potpunog nenasilja. Ovaj pokret je doveo Indiju do nezavisnosti i inspirisao pokrete za ostvarenje građanskih prava i slobode širom sveta. Poznat je kao Mahatma, što na sanskritu znači “velika duša”, što je počasna titula koju je za Gandija prvi upotrebio najveći indijski pesnik, Tagore. U Indiji se Gandi smatra ocem indijske nacije. A u svetu, njegov rođendan, 2. oktobar, slavi se kao Međunarodni dan nenasilja.
Osnovni principi Gandijeve filozofije, osim nenasilja, bili su istina, skromnost, vegetarijanska ishrana i priznavanje ravnopravnosti svih religija.
 

MISLI