Buda

Buda

Sidarta Gotama bio je duhovni učitelj u 6. veku p. n. e., osnivač budizma. Današnji istoričari datiraju njegovo životno doba od 563. g. p. n. e. do 483. p. n. e.
Ime Buda pod kojim je poznat zapravo je titula i znači Probuđeni, što se odnosi na njegovo duhovno dostignuće, postizanje Nirvane, u kojoj prestaje sva patnja i prekida se lanac rođenja i smrti.
Buda je bio veliki reformator hinduizma, pogotovo njegove ritualističke i formalističke strane, a takođe se odvojio i od tradicije stroge askeze (samomučenja) uobičajene među indijskim saduima, ustanovivši tzv. srednji put – ni put popuštanja sebi, niti put samoumrtvljavanja.
Njegova uzvišena samilost i mudrost vekovima su inspirisali i inspirišu i dalje generacije tragalaca za duhovnom istinom. 
 

MISLI