Tomas Džeferson

Dzeferson

Tomas Džeferson (1743-1826) je bio glavni autor američke Deklaracije nezavisnosti (1776) i treći predsednik SAD. Svojim slobodoumnim stavovima i zakonodavnim radom utro je put demokratiji i verskoj toleranciji, koja se zasniva na premisama da su svi ljudi rođeni jednaki, sa pravom na život, slobodu i potragu za srećom. Tokom svoje državne službe, u nekoliko navrata pokušao je da uspostavi zakon o zabrani trgovine robovima, ali iz raznih razloga za njegovog života to nikad nije bilo prihvaćeno. Smatrao je da je slobodan pristup znanju i informacijama od suštinske važnosti za slobodu i demokratiju: "Ako neki narod očekuje da bude u neznanju, a da bude slobodan, to se nikad neće desiti...". Duboko je verovao da je pravo svakog pojedinca da ima svoja sopstvena religiozna uverenja neprikosnoveno. Zbog toga je nastojao da stvori teren za nastanak sekularne države, u kojoj postoji sloboda veroispovesti i u kojoj nijedna religija neće imati pravo da svoja uverenja nameće onima koji nisu njeni sledbenici. Ma koliko da neki savremeni istoričari danas nastoje da preispitaju njegov rad, nema nikakve sumnje da su se ideje i dela Tomasa Džefersona ugradile u same osnove svih savremenih demokratskih društava.
 

MISLI