Da Vinči

Da Vinci

Ako se ijedan pojedinac može smatrati začetnikom modernog doba, onda je to svakako Leonardo da Vinči (1452-1519) - italijanski renesansni slikar, arhitekta, pronalazač, inženjer i vajar. Danas se smatra idealom „renesansnog čoveka“ i modelom univerzalnog genija. U umetnosti je obezbedio neprolazno mesto zahvaljujući svojim remek-delima, kao što su Tajna večera i Mona Liza, koji su nepresušni izvor inspiracije za prošle i buduće generacije. Anticipirao je otkriće elisnih letelica (avione i helikoptere), padobrana, zatim oklopna vozila, fotografski aparat, hidrauliku, robotiku; njegovi izumi se danas koriste u modernoj tehnologiji, iako nisu primenjivani u njegovo doba. Pomogao je razvoju anatomije izradom preciznih anatomskih crteža ljudskog tela i unutrašnjih organa.
Na marginama svojih teorijskih skica i radova beležio je svoje misli, opažanja i kratke priče i parabole
 

MISLI PRIĆE