Leonardo da Vinči

Da Vinci

 

Gvožđe rđa ako se njime ne služimo, stajaća voda gubi na čistoći i ledi se na hladnoći. Isto tako, neaktivnost tupi oštrinu duha.

***

Zlo je ako hvališ ono što ne razumeš, a još gore je ako ga kudiš.

***

Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, tako i dobro iskorišćen život donosi srećnu smrt.

***

Strpljenje služi kao zaštita od loših stvari baš kao što odelo štiti od hladnoće. Jer ako se obučete više kako postaje hladnije, hladnoća vam ne može nauditi. Zato na isti način morate da uvećate svoje strpljenje kada se sretnete sa velikim nepravdama, pa onda one neće moći da uznemire vaš um.