Maska zlotvora

Na mome zidu visi japanska rukotvorina
Od drveta, maska zlog demona, zlatno lakirana.
Pun saučešća gledam
Nabrekle žile na čelu, koje pokazuju
Kako je naporno zao biti

Bertold Breht (1898-1956) (prevod I. Ivanji)