Smiluj se...

Smiluj se i udeli gutljaj vode jutarnjim pticama,
pomisli uvek da one na to imaju više prava nego ljudi:

rod ti njihov nikakvu patnju ne donosi,
dok se ti ponajviše sopstvenog roda plašiš.

Al-Maari (973-1057; prepev: D. Tanasković)