Derviš i lobanja

Živeo nekada neki car iz dinastije careva Senara, gospodar Plavog Sultanata. Pođe on jednom u drugu zemlju da bi tamo uništio neprijatelja i na tom putu ugleda derviša gde sedi i posmatra nešto u svojim rukama.

Vide to car, siđe s konja i pođe da pogleda šta taj čovek drži u rukama. Naže se i vide da je to lobanja.

Car upita derviša:

- Zašto sediš i tako pažljivo posmatraš lobanju? Šta hoćeš da saznaš iz nje?

Tad derviš podiže glavu i videći da car stoji pred njim odgovori:

- Hteo sam da saznam da li je taj čovek bio bogat i srećan kao ti, ili pak bedan, slab i nesrećan kao ja. Ali ništa nisam saznao.

 

Sudanska narodna priča