Baciti ciglu, dobiti dragi kamen

Za vreme dinastije Tang živeo je i bio veoma poznat pesnik po imenu Cao Gu. Jedan drugi pesnik koji se zvao Čang Cjen, divio mu se i mnogo voleo njegovu poeziju. Kada je Čang Cjen čuo da Cao Gu dolazi u njegov grad, poželeo je da ga vidi i čuje neku od njegovih novih pesama.

Kako je u gradu bio jedan poznati hram Ling Jen, Čang Cjen je bio siguran da će Cao Gu navratiti i tamo. Zato se uputio ka hramu i videvši da ovaj još nije stigao, uzeo pero i na zidu hrama napisao samo dva stiha, što je polovina tada uobičajene forme pisanja pesme. Ne dovršivši pesmu, otišao je.

Ubrzo, baš kako je i mislio, došao je i Cao Gu. Odmah je primetio nedovršenu pesmu, uzeo pero i dovršio je. Prva dva stiha nisu se mogla ni porediti sa druga dva.

Ljudi su znali da je prva dva stiha napisao Čang Cjen i svi su mu se podsmevali. Čuvši to, on se nije osećao nimalo poniženim, već je rekao:

"Bacio sam ciglu, a dobio dragi kamen".

Kineska tradicionalna priča